Construcció

Quant val fer una casa?

Quant val fer una casa?

A qui no li fa il•lusió construir la seva pròpia casa? Un habitatge que s’ha dissenyat únicament i exclusivament per a la família a la qual va destinada, pensant en el seu confort i benestar? Aquesta opció es tracta de l’autopromoció. Ara bé, coneixes quan val construir-la? Doncs, en aquesta entrada intentarem explicar-ho breument i de forma entenedora. Una bona part dels clients que passen pel despatx mesquearquitectecura ja venen amb una idea preestablerta de quan pensen gastar-se amb la construcció de la pròpia casa. I et preguntaràs, com ho saben? Doncs, perquè el constructor els ha dit que la casa els costarà al voltant de 900-950€/m2. Aquí, el primer dels errors. Per evitar que això passi, si tens intenció de construir-te una casa, tot seguit t’expliquem punt per punt com fer un estudi previ del cost aproximat de la inversió a realitzar.

El terreny

Partim del fet que ja tenim el terreny. Tot i això, en el cas de no disposar-lo, podem estimar un cost d’uns 150€/m2, més els impostos. No obstant, cal tenir en compte que el preu pot variar depenent de la seva situació, les característiques físiques o els paràmetres urbanístics. Bé, com ja comentàvem, el cost dels impostos s’ha d’incrementar aproximadament en un 1% del valor del terreny, amb les despeses d’honoraris de notaria, registre i gestoria i un 10% de l’ITP (Impost de Transmissions Patrimonials). Actualment, any 2017, les entitats bancàries estan concedint hipoteques de fins a un 50% del valor del terreny.

Arquitecte i Arquitecte Tècnic

Però, abans de construir la casa, què necessitem? És imprescindible disposar d’un arquitecte el qual realitzarà el projecte bàsic i executiu i la direcció d’obra, i d’un arquitecte tècnic que portarà la direcció d’execució material de l’obra. Els honoraris de l’arquitecte poden variar, però generalment oscil•len entre un 7% i un 11% del cost material de l’obra, i els de l’arquitecte tècnic són entre un 30% i un 40% respecte els de l’arquitecte. A aquests honoraris faltarà sumar-li l’IVA, al 21%, per tractar-se de serveis professionals. L’arquitecte per poder començar a treballar necessitarà la fitxa de justificació urbanística, la qual la sol•licitarà a l’ajuntament i tindrà un cost d’uns 60€, i també necessitarà els estudis topogràfic i geotècnic, els quals tenen un cost d’entre 1000€ i 1500€ més el corresponent IVA al 21%.

Construcció

Un cop tenim els tècnics contractats, ja disposem d’uns professionals que vetllaran pels nostres interessos. Per tant, ja podem parlar del cost de l’obra. Estadísticament, podem dir que una casa amb uns acabats de qualitat mitja amb construcció tradicional està al voltant dels 900-950€. Ara bé, falta sumar l’impost del valor afegit (IVA). Si es tracta d’una casa de primera residència, l’IVA a aplicar és del 10%. Per contra, si és una segona residència, l’IVA serà del 21%. Les taxes i impostos municipals a l’hora d’executar la casa varien en funció de la localitat que ens trobem, però és raonable pagar un 1% d’impostos i un 3.5% de taxa.

Altres despeses

Un cop acabada la casa necessitarem la cèdula d’habitabilitat de 1a ocupació que té un cost de 40€. Finalment, tindrem les despeses del notari i registre de l’escriptura d’obra nova al registre de la propietat i també un 1,5% del pressupost d’execució material en concepte d’actes jurídics documentats, a més dels honoraris de la gestoria.

Exemple

A continuació us mostrem un exemple pràctic. En Joan i la Maria es volen construir la seva casa a Tarragona, més concretament, al barri des Sant Pere i Sant Pau. Ja disposen del solar, el qual té una pendent poc pronunciada, al voltant del 8%. Ens venen a visitar al despatx, ja que necessiten arquitecte i arquitecte tècnic. El constructor els ha dit que com que volen una casa de 150 m2, la casa els costarà 135.000€. Han mantingut una primera conversa amb l’entitat bancària, sol•licitant uns 150.000€. Un cop ens expliquen les seves necessitats els presentem el nostre pla de viabilitat:

0%
Construcció 143.000€
0%
Arquitecte 12.584€
0%
Arquitecte Tècnic 4.719€
0%
Topogràfic i geotècnic 1.089€
0%
Justificació urbanística de la parcel·la 60€
0%
Taxa ajuntament permís d'obra major 1.300€
0%
Impost ajuntament permís d'obra major 4.550€
0%
Actes jurídics 1.950€
0%
Notaria i registre 1.300€
0%
Total inversió 170.552€